Giften

Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). U mag schenkingen aan onze projecten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
We worden gerund door professionele vrijwilligers en moeten het hebben van sponsors, fondsen en donaties.
Bank: NL93 INGB 0007515943
t.n.v. Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu

Eventuele naamsvermelding is mogelijk. Sponsors en donateurs die direct doneren en als onze gast de onthulling van de beelden willen bijwonen door burgemeester Halsema en de eerste download van de AR trip terug in de tijd kinderburgemeester gelieve ons dat te laten weten.
Ook mogelijk: een gesigneerd exemplaar van Het verlaten hotel.
Bij donaties boven de 5.000 euro een rondleiding langs de locaties uit Het verlaten hotel door de auteur.
Boven de 10.000 euro een persoonlijk gesprek met Mirjam Elias en beeldend kunstenaar Merijn Bolink.

DIRECT DONEREN

Betaalverzoek voor Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu
Voor KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu

PERIODIEK
Periodieke schenkingen mag u helemaal aftrekken onder deze voorwaarden:

  • U geeft ons jaarlijks hetzelfde bedrag. U bepaalt zelf of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meerdere keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóórdien dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.
  • U legt de periodieke gift vast in een overeenkomst met ons die wij u  gaarne toe sturen na een mail naar info@kinderverzet.nl
  •  Behalve onze dank, erkentelijkheid en uitnodigingen voor onze activiteiten krijgt u niets terug voor uw periodieke gift.

Vragen?
Andries de Nooij > T 0622941642 > Mail info@kinderverzet.nl

EENMALIG
Gewone éénmalige giften mag u voor een deel aftrekken.

Er geldt een drempel met een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
Wat is een drempelbedrag en hoe hoog mag het maximumbedrag zijn?
Dit hangt af van uw drempelinkomen: het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, minimaal € 60. Alles wat u  meer heeft gegeven dan dat, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.
Als bewijs van uw gift krijgt u van ons een ontvangstbewijs.

Bank: NL93 INGB 0007515943
t.n.v. Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu