Giften

Onze stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt gerund door professionele vrijwilligers. We moeten het hebben van sponsors, fondsen en donaties. Schenkingen aan onze projecten mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Bank: NL93 INGB 0007515943
t.n.v. Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu

DIRECT DONEREN

Betaalverzoek voor Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu
Voor KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu

PERIODIEK
Periodieke schenkingen mag u helemaal aftrekken onder deze voorwaarden:

  • U geeft ons jaarlijks hetzelfde bedrag. U bepaalt zelf of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meerdere keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóórdien dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.
  • U legt de periodieke gift vast in een overeenkomst met ons die wij u  gaarne toe sturen na een mail naar info@kinderverzet.nl
  •  Behalve onze dank, erkentelijkheid en uitnodigingen voor onze activiteiten krijgt u niets terug voor uw periodieke gift.

Vragen?
Andries de Nooij > T 0622941642 > Mail info@kinderverzet.nl

EENMALIG
Gewone éénmalige giften mag u voor een deel aftrekken.

Er geldt een drempel met een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
Wat is een drempelbedrag en hoe hoog mag het maximumbedrag zijn?
Dit hangt af van uw drempelinkomen: het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, minimaal € 60. Alles wat u  meer heeft gegeven dan dat, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.
Als bewijs van uw gift krijgt u van ons een ontvangstbewijs.

Bank: NL93 INGB 0007515943
t.n.v. Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu