Contact

Stichting KinderVerzet & Vriendschap
                                   Toen & Nu

Contact
Andries de Nooij
06 22 94 16 42
info@kinderverzetenvriendschap.nl

Adres
Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu
t.a.v. F. Snippers
Nicolaas Witsenkade 11 C
1017 XR Amsterdam

RSIN nummer 860904350
KvK
nummer 77111583
Bank: NL93 INGB 0007515943
t.n.v. Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu

Comité KinderVerzet & Vriendschap
Job Cohen, Mirjam Elias (voorzitter) 0622625090
Ceub van Lynden en Els van der Oever
Ambassadeur educatie: Irene Blaauw