Contact

           KinderVerzet & Vriendschap
                           Toen & Nu

STICHTING:
Secretaris
Andries de Nooij 06 22 94 16 42,
info@kinderverzetenvriendschap.nl
Voorzitter : Hendrik Jan de Vries; h.j.c.devries@planet.nl
Penningmeester:
Duncan Dirkzwager Advies:  Corine Horstra
RSIN nummer 860904350; KvK nummer 77111583
Bank: NL93 INGB 0007515943
t.n.v. Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu

TEAM Aanjagers en uitvoerders
Job Cohen, Mirjam Elias projectleiding
Melein Ankersmit, Frank Maas, Ceub van Lynden, Els van der Oever
Contact: 0622615090, mirjamelias@upcmail.nl

Postadres Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu
Dirkzwager,  Nicolaas Witsenkade 32, 1017 ZT Amsterdam